14 Mei 2020

Vanuit onze praktijk gaan we vanaf heden starten met specifieke aandacht en zorg voor onze (kwetsbare) ouderen. Met het hele team gaan we werken aan het inventariseren van de noden en behoeften van de meest kwetsbaren onder deze groep en gaan we kijken wat we voor hen kunnen betekenen. Het kan dus zijn dat u of iemand van uw naasten hiervan binnenkort een brief ontvangt of dat een medewerker van onze praktijk met u hierover contact opneemt.