Klachten

Bij een klacht kunt u contact met ons opnemen. We proberen dan samen met u tot een goede oplossing te komen. Wilt u een officiële klacht indienen, dan kan dit bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Website stichting klachtenregeling

De huisartsenpraktijk is aangesloten bij: Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) Postbus 8018 5601 KA Eindhoven.

088-022 9100  (ma-do 09:00 – 17:00 uur)

Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht? Bel dan met het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio.

0900 – 2437070

Klachtenformulier